Nõukoda

Kindlustuse lepitusorgani nõukojal ja liikluskindlustuse lepitusorgani nõukojal on samad ülesanded ja ka nõukodade liikmed kattuvad.

Lepitusorgani nõukoda

  • määrab ja kutsub tagasi lepitajad
  • kiidab heaks ja esitab kinnitamiseks lepitusorgani menetluskorra
  • arutab läbi lepitusorgani aruande
  • esitab ettepanekud kindlustusteenuse hea tava, standarditingimuste, lepitusorgani töö ja menetluskorra muutmiseks ja täiendamiseks
  • vaatab läbi lepituse läbiviimise ja lepitajate kohta esitatud kaebused

Lepitusorgani nõukoja liikmed

Siiri Tõniste, Rahandusministeerium (nõukoja esimees)

Mart Jesse, Eesti Kindlustusseltside Liit

Urmas Kivirüüt, Salva Kindlustuse AS

Andre Nõmm, Finantsinspektsioon

Kristi Talving, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Kaido Tropp, Eesti Kindlustusmaaklerite Liit

Ivo Viires, ERGO Insurance SE