Kehtivusala

Liikluskindlustuse lepingu kindlustuskaitse kehtib:

  • Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepinguriikides ja Šveitsis või
  • Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides, Šveitsis ja teistes rohelisele kaardile märgitud riikides

Üksnes EMP lepinguriikides ja Šveitsis kehtib liikluskindlustuse leping siis, kui rohelist kaarti ei ole väljastatud või kui rohelisel kaardil on märgitud, et kindlustuskaitse kehtib ainult EMP lepinguriikides ja Šveitsis.

Liikluskindlustuse kahjujuhtumile ja sellest tulenevale kahjunõudele rakendatakse kahjujuhtumi toimumiskoha riigi õigust. Kahju hüvitatakse kahjujuhtumi toimumiskoha riigi seadustes sätestatud ulatuses ja korras. Seega on kindlustuskaitse sisu ja ulatus eri riikides erinev.

EMP lepinguriigid on Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi ja Ungari.

Ka San Marinos, Vatikanis ja Monacos kehtib liikluskindlustus samamoodi nagu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides.

Rohelise kaardi riigid on EMP lepinguriigid ning Albaania, Andorra, Aserbaidžaan, Bosnia ja Hertsegoviina, Iraan, Makedoonia, Maroko, Moldova, Montenegro, Serbia, Šveits, Suurbritannia, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Valgevene ja Venemaa.

Rohelise kaardi kehtivusest Venemaal ja Valgevenes, vt siit