Roheline kaart Venemaal ja Valgevenes

Venemaa ja Valgevene on rahvusvahelise liikluskindlustuse süsteemi – rohelise kaardi süsteemi – riigid. Eesti ja teised Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid on üles öelnud rohelist kaart puudutava koostöölepingu Venemaa ja Valgevenega, kuna nendele riikidele on kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid seoses sõjaga Ukrainas.

See tähendab seda, et alates 1. juunist 2023 ei kehti Eesti sõidukile väljastatud roheline kaart Venemaal ega Valgevenes. Samuti ei kehti Venemaa või Valgevene roheline kaart samast ajast Eestis ega teistes Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Muudatus ei puuduta ülejäänud rohelise kaardi riike, näiteks Aserbaidžaan, Maroko, Moldova jt.

Rõhutame, et alates 1. juunist 2023 ei kehti Eesti sõidukile väljastatud roheline kaart Venemaal ja Valgevenes isegi siis, kui dokumendil on märgitud pikem kindlustusperiood.

Alates 1. juunist 2023 peab Venemaal või Valgevenes liiklemiseks olema Eesti sõidukil Venemaa või Valgevene liikluskindlustuse leping.

Kuna Venemaa ja Valgevene suhtes kehtivad rahvusvahelised sanktsioonid ning pankadevahelised arveldused on takistatud, siis oleme soovitanud kindlustusandjatel mitte väljastada Venemaal ja Valgevenes kehtivaid rohelisi kaarte. Kui Eesti sõidukiga Venemaale või Valgevenesse sõitmist ei saa vältida, siis soovitame ka praegu Eesti rohelise kaardi asemel sõlmida piiril Venemaa või Valgevene liikluskindlustuse leping.

Kui Eestis põhjustatakse Venemaal või Valgevenes registreeritud sõidukiga kahju, siis hüvitab kannatanule kahju LKF. Eestisse sisenemiseks või Eestis liiklemiseks peab Venemaa või Valgevene sõidukil olema roheline kaart või piirikindlustuse leping. Alates 1. juunist 2023 võib Venemaa või Valgevene sõidukiga Eestis liigelda üksnes piirikindlustuse lepinguga.