Eesti seltside nõuete käsitlejad välismaal

Leia Eesti kindlustusandja nõuete käsitleja oma koduriigis. Nõuete käsitlejalt võid kahju hüvitamist nõuda siis, kui kahju põhjustati Eesti sõidukiga väljaspool oma koduriiki.