Avaleht

Piirikindlustus

Piirikindlustus on liikluskindlustus, millega on kindlustatud välisriigis, välja arvatud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja Šveitsi Konföderatsioonis, põhiasukohta omava sõidukiga seotud vastutus ning mille kindlustusandja on LKF.


Piirikindlustuse kindlustuskaitse, kindlustussumma, kehtivusala jmt tingimused on samad, mis tavalise liikluskindlustuse puhul.


Piirikindlustuse sihtgrupiks on Eestis ajutiselt liiklevad sõidukid, mille põhiasukoht ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis. Seega sõlmitakse piirikindlustusleping näiteks Venemaal, Ukrainas, Valgevenes, USA-s jms riigis registreeritud sõidukile. Erandina eeltoodust võib piirikindlustuse lepingu sõlmida mopeedi suhtes, mis on registreerimata ja mille põhiasukoht ei ole lepinguriik.

 

Piirikindlustuse tariifid