Avaleht

Kindlustuse vahekohus

Kindlustuse vahekohus on alaliselt tegutsev kindlustusvaidluste kohtuvälise lahendamise organ. Kindlustuse vahekohus tegutseb EKsL-i juures.

Kindlustuse vahekohutus lahendatakse kindlustusvaidlus siis, kui vaidlevad pooled on selles eraldi kokku leppinud. On tavaline, et kindlustuse vahekohtus lahendatakse kindlustusandjate omavahelisi vaidlusi. Vahekohtu menetlus võib olla jätkuks lepitusmenetlusele, kui lepituse käigus pooled nii kokku lepivad.

Kindlustuse vahekohtu menetluse üksikasjad on kirjeldatud kindlustuse vahekohtu reglemendis.

Asja läbivaatamiseks vahekohtus tuleb hagi esitajal tasuda asja registreerimise tasu 50 eurot. Registreerimise tasu tuleb maksta Eesti Kindlustusseltside Liidu arvelduskontole EE072200221001162470. Registreerimise tasu ei tagastata. Lisaks tuleb vaidluse pooltel tasuda asja menetlemise kulud vastavalt vahekohtu hinnakirjale. Menetluskulude jaotuse vaidlejate vahel otsustab vahekohus menetluse käigus.

Kindlustuse vahekohtus menetleb asja vahekohtunik või kolmest vahekohtunikust koosnev kolleegium. Vahekohtunikena tegutsevad:

 

Jüri Aava Eesti Kindlustusseltside LiitEesti Liikluskindlustuse Fond MTÜ
jurist
   
Karl Haavasalu Advokaadibüroo VARUL
vandeadvokaat
   
Triinu Hiob

Advokaadibüroo NJORD

vandeadvokaat
   
Eero Johannes

If P&C Insurance AS

jurist
   
Raiko Lipstok

Advokaadibüroo Eversheds Ots &Co

vandeadvokaat
   
Olavi-Jüri Luik Advokaadibüroo LEXTAL
vandeadvokaat
   
Martti Merila Eesti Kindlustusseltside LiitEesti Liikluskindlustuse Fond MTÜ
õigusvaldkonna juht
   
Madis Saar Advokaadibüroo Kaevando & Partnerid
vandeadvokaat


Kindlustuse vahekohtu kontaktandmed

Telefon: 667 1800
E-post: lepitus@eksl.ee
Postiaadress: Mustamäe tee 46 (A-korpus), Tallinn 10621