Avaleht

Kindlustusvaidlus

Nagu muudes valdkondades, nii tuleb ka kindlustuses ette vaidlusi. Enamasti lahendavad kindlustussuhte pooled vaidluse läbirääkimiste teel.

 

Kui läbirääkimised ei õnnestu, on võimalik pöörduda kindlustuslepitaja või liikluskindlustuse lepitaja poole.

 

Kui kindlustusvaidluse osalised on selles eraldi kokku leppinud, võib vaidluse lahendada kindlustuse vahekohtus.

 


Tavaline kindlustusvaidluse lahendamise protsess

 

Lepitus protsess 2