Uudised

Mart Jesse: Seeder jätab pensionärid nälga

24.10.2018

Mart Jesse, Eesti Kindlustusseltside Liit, juhatuse esimees Kogumispensionile ei ole alternatiive, leiab Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse esimees Mart Jesse. Vanasti ehitas mees oma kätega maja, haris põldu ja sai kõige muuga hakkama. Naine kasvatas lapsi, kellest vanim poeg päris talu ja oli vanematele pensionisambaks. Väärtused olid paigas. Varjukülgi oli ka, näiteks 19. sajandi alguses oli eestlase keskmine eluiga napilt üle 40 eluaasta.

Loe edasi ›

Maksusoodustus edendab töötaja tervist

08.10.2018

Järgmise aasta ettevõtte eelarvet planeerides tasub silmas pidada maksusoodustust tervise- ja spordikuludele. alates sellest aastast saab tööandja maksuvabalt hüvitada tervise- ja spordikulusid kuni 100 eurot kvartalis iga töötaja kohta. Maksusoodustus kehtib nii juhtidele, lepingulistele töötajatele kui töövõtu- või käsunduslepingu alusel teenust pakkuvatele alalistele töötajatele. Samuti saavad maksusoodustust füüsilisest isikust ettevõtjad. Millised on maksuvabad kulud tervise edendamiseks? Maksuvabad tervise edendamise kulud on

Loe edasi ›

Kindlustusandjad avaldasid reisikindlustuse hea tava

27.09.2018

Eesti Kindlustusseltside Liit (EKsL) koostöös kindlustusseltsidega avaldas reisikindlustuse hea tava, mis aitab kliendil mõista kindlustuslepingut ja võrrelda erinevate kindlustusandjate pakkumisi. Kindlustusseltside liidu juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul selgitab reisikindlustuse hea tava mõisteid ja kindlustusandja praktikat nii, nagu on Eesti kindlustusvaldkonnas kombeks. „Hea tava järgimine aitab kaasa üksteisemõistmisele, ausale ja vabale konkurentsile. Kuigi reisikindlustuse vaidlusi kindlustuse lepitusorganis on vähe, aastas ligi 15, on kirjapandud heal taval oluline koht vaidluste ennetamisel,“ selgitas Potsepp.

Loe edasi ›

Elukindlustus kaitseb lähedasi rahaliste raskuste eest

17.09.2018

Eesti kindlustusseltside liidu (EKsL) andmeil kehtis tänavu esimesel poolaastal 139 tuhat elukindlustuse lepingut, mis oli tehtud lähedaste kaitsmiseks kindlustatu surma korral. Kümne aastaga on elukindlustuse lepingute arv kolmekordistunud. Kindlustusseltside liidu juhatuse liikme Andres Piirsalu sõnul on kindlustuse areng seotud ühiskonna jõukusega, aga Eestil on elukindlustuse valdkonnas veel arenguruumi heaoluriikide tasemele jõudmisel. „Kui kodukindlustus on ligi 60 protsendil elanikkonnast, siis elukindlustuse lepinguid sõlmitakse poole vähem,“ ütles Piirsalu.

Loe edasi ›

Juhtumite arvu ja kahjusummade kasv on kaasa toonud liikluskindlustuse hinnatõusu

15.08.2018

Liikluskindlustuse fondi (LKF) andmeil oli tänavu esimesel poolaastal kokku 17 750 liikluskindlustuse juhtumit, mille keskmine kahju oli 1953 eurot. Keskmine liikluskindlustuse aastamakse on 139 eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on liikluskindlustuse keskmine kahju suurenenud 17 protsenti, liikluskindlustus on aga kallinenud 15 protsenti.

Loe edasi ›

Reisikindlustus on reisil hädavajalik

18.07.2018

Kati Varblane, Eesti Kindlustusseltside Liidu kommunikatsioonijuht Suvi on reisimise aeg. Reisile minnes on vaja teha reisikindlustus, sest õnnetuse, haigestumise, reisitõrke või pagasi varguse korral päästab see sind suurtest väljaminekutest. Reisikindlustus on eelkõige ootamatu ja vältimatu ravikulu kindlustus välisreisi ajal, mida kindlustusseltsid nimetavad ka meditsiiniabikindlustuseks või tervisekindlustuseks. Lisaks hõlmab reisikindlustus reisil kaasas olevate asjade kindlustust ehk pagasikindlustust ning reisi ärajäämisest või katkemisest tekkinud kulude kindlustust ehk reisitõrke kindlustust.

Loe edasi ›