Uudised

Kõige tihedamini juhtub õnnetusi BMW-dega, enim kindlustatud sõiduauto on Volkswagen

07.06.2017

Iga kahekümnenda Eesti teedel liikleva sõiduautoga põhjustatakse aasta jooksul liiklusõnnetus, kõrgeima kahjutihedusega auto on BMW. Kõige populaarsem sõiduauto mark viimasel kümnel aastal on olnud Volkswagen, võib välja lugeda Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) liikluskindlustuse statistikast.  

Loe edasi ›

Esimesed kaubanduskeskuste parklad said täna hoiatavad infotahvlid

09.05.2017

Tallinna Transpordiamet paigaldas koostöös Eesti Liikluskindlustuse Fondiga täna esimesed hoiatavad infotahvlid Lasnamäe Centrumi ning Tondi Selveri parklate sissepääsude juurde tekstiga: „ETTEVAATUST! KITSAD PARKIMISKOHAD! SEE PARKLA SIIN EI ARVESTA SINU AUTO LAIUSEGA“. Keskuste parkimiskohad on nõuetele mittevastavad ja liiga kitsad ning parklate omanikud ei ole väljendanud soovi olukorra muutmiseks.

Loe edasi ›

Liikluskindlustuse lepitajate konkurss

18.04.2017

Seoses liikluskindlustuse lepitusorgani lepitajate ametiaja peatse lõppemisega korraldab Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) uute liikluskindlustuse lepitajate leidmiseks konkursi. Liikluskindlustuse lepitusorgan on LKF-i juures alaliselt tegutsev riigi poolt tunnustatud sõltumatu liikluskindlustuse vaidluste kohtuvälise lahendamise organ, mis lähtub oma tegevuses menetluskorrast ja lepitusseadusest.

Loe edasi ›

Busside ja veoautodega põhjustatakse sagedamini liiklusõnnetusi kui sõiduautodega

09.03.2017

Viimastel aastatel on sõidukite kahjutihedus jõudsalt kasvanud, eriti suurtel sõidukitel. Bussiga põhjustatakse keskmiselt kolm ja veoautoga kaks korda sagedamini liikluskindlustuse juhtumeid kui sõiduautodega. Kahjutiheduse all mõistetakse kindlustusjuhtumite arvu saja kindlustatud sõiduki kohta. Busside keskmine kahjutihedus 2016. aastal oli 17,36 ja veoautodel 13,06. „See tähendab, et iga kuuenda aastase kindlustuslepinguga bussiga ja iga kaheksanda aastase kindlustuslepinguga veoautoga põhjustati aasta jooksul liiklusõnnetus,“ ütles Eesti Liikluskindlustuse Fondi geoinfosüsteemide juht Ülli Reimets.

Loe edasi ›

Kindlustuskelmuste arv on aastaga kasvanud üle 30 protsendi

06.03.2017

Eelmisel aastal sagenesid enim kelmused varakindlustuses ja reisikindlustuses. Kindlustusandjad avastasid möödunud aastal 451 kindlustuskelmuse juhtumit. Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse liikme Andres Piirsalu sõnul on kindlustuskelmuste arv suurenenud peamiselt alla kolme tuhande euro jäävate vara- ja reisikindlustuse kahjunõuetega seonduvalt.

Loe edasi ›

Eelmise aasta tuleõnnetuste kindlustusjuhtumite kahju oli 6,8 miljonit eurot

17.02.2017

Eesti Kindlustusseltside Liidu andmetel registreeriti eelmisel aastal 547 tuleõnnetustega seotud kindlustusjuhtumit kogukahjuga 6,8 miljonit eurot. Eluruumides toimunud kahjusid oli 362 ning mitte-eluruumides 185.  

Loe edasi ›