Avaleht

Statistika ja uuringud

Kindlustusturu üldstatistikat peab Statistikaamet, vt www.stat.ee. Ka Finantsinspektsiooni lehel leiab kindlustusturu statistikat, vt www.fi.ee.

Kindlustusturu andmed

Kindlustusturg 2017. aasta I kvartal

 

Kindlustusturg 2016. aasta kokku

Liikluskindlustuse majandustulemuste ülevaated

 

2017. aasta I kvartal

 

2016. aasta kokku

 

Estonian MTPL results (1st half of 2016)

 

2015. aasta kokku

 

2014. aasta kokku

2013. aasta kokku

2012. aasta kokku

2011. aasta kokku

2010. aasta kokku

2009. aasta kokku

Igasugust

 

Kindlustusjuhtumites kahjustatud sõidukite hävinenuks tunnistamine (2010-2015)

 

Haabersti ringristmiku ümberkorralduste mõjuanalüüs (aprill 2014)

Hoonete ja rajatiste põlengud ning põlengutega seotud kindlustusjuhtumid Eestis

Kindlustusvaidluste statistika ja aruanded

Liikluskindlustuseta sõidukid liikluses

Liiklusõnnetuste jaotus Eesti maakondades ja omavalitsustes

Liiklusõnnetuste jaotus Eesti maakondades ja omavalitsustes

Lisa 1: GIS omavalitsused


Pikivahe ja tagant otsasõidud

Pikivahe monitooring Tallinnas (2009)

Pikivahe hoidmist soodustava märgistuse mõju hindamine ja selle lisa (2009)

Sõidukite tagant otsasõitude statistika (2003 - 2006)
Pikivahe teooria refereering


Taksode ja muude sõiduautode riskiohtlikkuse võrdlus (2000-2015)

Veokitega toimunud liiklusõnnetused (2007 - 2016)

 

Liikluskindlustuse statistika sõiduauto margi järgi (2007 - 2016)

 

Bussidega toimunud liiklusõnnetused (2007-2016)

Mootorratastega toimunud liiklusõnnetused (2002 - 2007)

Liiklusõnnetuse põhjustajad soo ja vanuse järgi (2004 - 2006)

 

Tormiohu geoinfosüsteemi loomine