Avaleht

Kahjukäsitlus LKF-is

LKF-il on kahju hüvitamise kohustus kannatanu ees, kui liikluskindlustuse juhtumi läbi tekitati kahju

 

  • automaatse liikluskindlustusega sõidukiga;
  • kindlustamata sõidukiga, kui ühelgi kindlustusandjal ei ole hüvitamiskohustust;
  • tuvastamata sõidukiga, v.a kui tuvastamata sõidukiga tekitati kahju teisele sõidukile;
  • piirikindlustusega sõidukiga;
  • kindlustuskohustusest vabastatud sõidukiga;
  • välisriigi sõidukiga, mille kindlustusandjal ei ole Eestis esindajat.

 

 

Samuti on LKF-il kahju hüvitamise kohustus, kui ei ole selge, millise sõidukiga kahju põhjustati, kuid kahjustatud isiku õigus hüvitisele on selge. Kahjustatud isik võib taotleda LKF-i kaudu hüvitist ka siis, kui kindlustusjuhtum toimus välismaal, kahjustatud isik on Eesti resident ja kahju tekitaja kindlustusandjal ei ole Eestis esindajat.