Avaleht

Kahjuennetus

Kahjuennetus on kindlustussektori oluline tegevus.

Kahjuennetusega on võimalik
- tähtsustada kindlustussektori sotsiaalset rolli ühiskonnas;
- vähendada kahjude hüvitamise kulu.

Kindlustusandjate ühised kahjuennetuse eesmärgid, mida viivad ellu EKsL ja LKF, on
- kahjujuhtumite ennetamine ja tekkida võivate tagajärgede ulatuse ja raskuse vähendamine;
- kindlustuskelmustest tingitud kahjude arvu vähendamine;
- kindlustusandjate teadlikkuse tõstmine.

Eesmärkide täitmiseks teevad EKsL ja LKF järgmist:
- koguvad ja analüüsivad kindlustusjuhtumite teavet;
- teevad teatavaks analüüsil tuvastatud probleemid ja pakuvad nende lahendusi;
- algatavad ja viivad läbi mõõdetava mõjuga kahjuennetusprojekte;
- teevad koostööd siseturvalisuse võtmestruktuuridega;
- korraldavad kahjuennetuskoolitusi ja -seminare;
- pakuvad kindlustusandjatele tuge kindlustuskelmuste ärahoidmisel ja nende avastamisel.

 

Kodu tuleohutuse test (viide Päästeameti vastavale lehele) 

 

EKsL seisukohad tuleohutuse teemal (29.12.2011)

 

Kokkupõrke vältimise süsteemide mõju liiklusriskide vähendamisel (11.01.2012)

Selgitused pikivahe vajalikkusest ja praktilised nõuanded


Soovitused ohutuks liiklemiseks talvistes ilmastikuoludes


Sõidukite hävinenuks tunnistamise praktika Eestis

Soovitused hävinenud sõiduki kontrollimiseks

Kahjuennetusega seotud statistika ja uuringud vt siit.